Atmosfärisk oxidation av stress-inducerade emissioner från växtlighet - dess roll för aerosolbildning
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Vår hypotes, baserad på en nyligen genomförd fallstudie, är att stress-inducerade emissioner (SIE) från vegetation är en betydande källa till organisk aerosol i omgivningsluft och är viktig för atmosfär-klimat-vegetationsåterkopplingar.

Målet är att förstå och kvantifiera hur SIE kan bidra till biogen sekundär organisk aerosol (SOA). Detta genom att skapa en förståelse för hur SIE-SOA bildning skall beskrivas i kemiska transportmodeller. Utvecklingen av en modell möjliggör jämförelser med fältobservationer samt en grund för planering av mätinitiativ för att övervaka SIE som en del av ekosystemstatus.

Specifikt kommer förståelsen av atmosfärisk oxidation av utvalda organiska ämnen som avges vid SIE att studeras med avseende på O3, OH och NO3-radikaler under höga (urban miljö) och låga (gles landsbygd) NOx-halter. De utvalda organiskaämnena baseras på nyligen erhållen kunskap angående emissioner från vegetation under utvalda stressfaktorer (torka och biotisk). Projektgruppen har stor kompetens inom atmosfärkemi och biosfär - atmosfär interaktioner och har de nödvändiga avancerade verktygen för att genomföra uppgiften på ett effektivt sätt med hög kvalitet.

Resultaten kommer att implementeras och testas med hjälp av EMEP-modellen som används som del i integrerade bedömningsmodeller (t.e.x GAINS) för strategisk policyanalys för till exempel åtgärder rörande luftföroreningar och växthusgaser.

Deltagare

David Simpson (kontakt)

Adjungerad professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

David Simpson

Adjungerad professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Samarbetspartners

Forschungszentrum Jülich

Juelich, Germany

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24