STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i SMME
Forskningsprojekt , 2009 – 2013

STRATEGO är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping och fem tillverkande företag under perioden 2010–2012.

Syftet med projektet är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag (SMME) att använda produktionsstrategier på ett sätt som tydligt bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad. För att kunna uppnå detta krävs en operationalisering av produktionsstrategisk teori samt en ökad kunskap om vilka specifika behov SMME har på metoder som ska stödja verksamheten.

Deltagare

Mats Winroth (kontakt)

Programansvarig vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Nina Edh Mirzaei

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2013

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/s...

Senast uppdaterat

2016-11-25