Långsiktig hållbarhetsutvärdering av fossilfria drivmedelsproduktionskoncept
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att påvisa betydelsen av långsiktiga angreppsätt vid utvärderingar av alternativa drivmedelskoncept, eftersom förutsättningarna ekonomiskt och miljömässigt för nya och fossila drivmedel kommer att förändras för olika framtidsscenarier. Projektet har ett mycket högt nyhetsvärde, som kan komma till mycket god nytta för politiska beslutsfattare och inom industri.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-15