Utveckling och tillämpning av nya metoder för identifiering av effektivt utnyttjande av industriellt överskottsvärme
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Syftet med projektet är att utveckla metodik för analys av användning och tillgång på industriellt överskottsvärme samt att tillämpa denna metodik för att undersöka vilken roll industriellt överskottsvärme kan spela i omställningen av svensk industri och samhälle mot nollutsläpp av växthusgaser. Projektet ska genomföras inom ramen för det internationella samarbetet inom IEA Annex XV Excess Heat, där projektet kommer att utgöra det svenska bidraget till annexets andra etapp.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-01-26