Sustainable Agriculturan Productivity, Processing and Value Chain for Enhancing Food Security in Tanzania
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Viceprefekt vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

SIDA

Projekt-id: 2015/30:3
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05