Digitalisering och energieffektivisering: Möjligheter, hinder och affärsmodeller för teknikens industriella förverkligande
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter inom massa- och pappersindustrin med avseende på energieffektivisering, interna och externa hinder, motiv för att implementera energieffektiviserande åtgärder samt affärsmodeller som realiserar digitaliseringens energieffektiviserings-potential. Digitalisering generellt är ett viktigt område som kan komma att erbjuda intressanta potentiella möjligheter till framtida effektivisering inom industrin. Energirelevansen bedöms vara god om än svår att kvantifiera i nuläget.

Deltagare

Joakim Björkdahl (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Martin Wallin

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Stora Enso Skoghall AB

Skoghall, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-04