Polymerborstar och molekylär transport i nanokanaler
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Dahlin (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-14