Virtuell Produktions Modell i skala 1:1 på byggarbetsplatsen
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Detta FoU-projeket undersöker möjligheten med att utveckla en BIM-viewern, BIMXplorer,  för att tillgängliggöra BIM modellen och dess information för yrkesarbetare och arbetsledning ute på byggarbetsplatsen genom att visualisera modellen och informationen i skala 1:1 på ett användarvänligt sätt. FoU-projeketets intervju- och observationsstudie visar att VR-systemet bidrar till:

- Bättre förståelse och rumsuppfattning
- Stödjer bättre beslutfattning och problemlösning i projekteringen
- Verktyg för att stödja arbetsberedning och plannering

I sin förlängning ger dettta bättre informationsspridning, underlättad kommunikation, bättre förståelse och mindre missförstånd och feltolkningar av ritningar etc. Det nämnda punkterna bidrar i slutändan till ökad produktivitet och effektivitet i byggproduktionen.

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: SBUF13033
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/V...

Senast uppdaterat

2018-03-16