Kunskapsspridning om innovation och förnyelse inom hälso- och sjukvård
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla kunnandet kring det komplexa arbetet med innovation och förnyelse inom sjukvård och kommunal omsorg. Genom samarbete mellan innovatörer i verksamheten, intermediärer och forskare vill vi gemensamt identifiera, beskriva, paketera och sprida användbar kunskap och metodik för innovationsarbete inom hälso- och sjukvård. Metodmässigt strävar vi efter innovativa sätt att paketera framtagna koncept för tillgänglighet och användbarhet mot de relevanta målgrupperna.

Förväntade effekter och resultat

Öka ledares, chefers och andra nyckelaktörers förmåga att leda innovations- och förnyelseprocesser samt utveckla organisatoriska förutsättningar för innovation och förnyelse inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Därmed också skapa ökad kvalitet och service i de deltagande organisationernas verksamhet och möten med brukare och patient.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bedrivas som ett forskarstött designprojekt med innovatörer och intermediärer i syfte att vidareutveckla och paketera relevant och användbar kunskap inom innovationsledning och förnyelse. Vi kommer att arrangera nätverksträffar med teman som harmonierar med respektive fas i projektets gemensamma designprocess Identifiera, Paketera, Sprida, Implementera.

Deltagare

Andreas Hellström (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-03