Förenklad livscykelanalys för flerbostadshus och kontorsbyggnader i Sverige
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektets syfte är att ytterligare utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till den svenska byggbranschen, och att gå långt bortom state-of-the-art med ett urval av minst 50 byggnader som kommer att bedömas. Syftet är således att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, något som har stor efterfrågan, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett förtydligande skall påpekas att syftet inte är att utveckla ännu ett nytt LCA-verktyg. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för ca. 80% av miljöpåverkan. Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Sjouke Beemsterboer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Sveriges byggindustrier (BI)

Stockholm, Sweden

Veidekke

Solna, Sweden

Wäst-Bygg AB

Borås, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: ID13292
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11