Förenklad livscykelanalys för flerbostadshus och kontorsbyggnader i Sverige
Research Project, 2016 – 2018

Projektets syfte är att ytterligare utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till den svenska byggbranschen, och att gå långt bortom state-of-the-art med ett urval av minst 50 byggnader som kommer att bedömas. Syftet är således att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, något som har stor efterfrågan, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett förtydligande skall påpekas att syftet inte är att utveckla ännu ett nytt LCA-verktyg. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för ca. 80% av miljöpåverkan. Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna.

Participants

Holger Wallbaum (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Sjouke Beemsterboer

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swedish Construction Federation

Stockholm, Sweden

Veidekke

Solna, Sweden

Wäst-Bygg AB

Borås, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: ID13292
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Publications

More information

Latest update

2019-09-11