Study on the analysis of market potentials and market barriers for wind propulsion technologies for ships
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Wengang Mao (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

CE Delft

Delft, Netherlands

Fraunhofer-Gesellschaft

Munchen, Germany

Tyndall Centre

Norwich, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02