Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Karin Karlfeldt Fedje (kontakt)

vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06