Undersökning av dynamiken i vindparksystem med HVDC-anslutning (SWPTC Etapp 2, TG1-21)
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

En ökande andel av stora vindkraftsparker långt ute till havs kopplas i nuläget in till elnätet med hjälp av HVDC (High Voltage Direct Current)-länkar. Fördelen med vindkraft tills havs är goda vindförhållanden och reducerad visuell påverkan. Däremot ger den komplexa interaktionen mellan vindkraftverken och deras elektriska styrfunktioner, kabelnätet, den avlägsna nätstationens komponenter samt HVDC-stationen upphov till resonansfenomen samt felaktiga styr eller skydds-aktiveringar. Syftet med projektet är att få en djup kunskap gällande robustheten i ett sådant system samt att förstå de underliggande orsakerna till möjliga instabilitetsproblem, detta med hjälp av analytiska undersökningar, relevanta simuleringar och rekommendationer för tillvägagångssätt. Dessutom kommer den eventuella påverkan från ett avlägset HVDC-system på transmissionsnätet att analyseras.

Deltagare

Massimo Bongiorno (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB Sverige

Västerås, Sweden

MHI Vestas Offshore Wind

Aarhus, Denmark

Svenska kraftnät

Sundbyberg, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Finansiering

ABB Sverige

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Svenska kraftnät

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Vattenfall

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

MHI Vestas Offshore Wind

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24