Translating Research to Industry Tools: Validated Multi-Component Mineral Processing Simulator (P9Q)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Information om projektet finns på den engelska sidan.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

AMIRA International Ltd

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

University of Cape Town

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Hacettepe Üniversitesi

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

CRC ORE

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

University of Queensland

Projekt-id: P9Q
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13