Självverkande kylbaffelsystem
Forskningsprojekt , 2013 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Peter J Filipsson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Jonas Gräslund

Adj professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Anders Trüschel

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2020

Modelling of rooms with active chilled beams

Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Self-Regulating Active Chilled Beams

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-28