Självverkande kylbaffelsystem
Forskningsprojekt, 2013 – 2019

Projektet handlar om att oka kunskapen om mcijligheter och begriinsningar med sjalvverkande kylbaffelsystem.

Doktorsarbetet syftar dels till att beskriva funktionen hos system med sjalvverkande kylbafflar med kontinuerligt flöde av köldbarare vld rumstemperatur, så val med avseende på dess kapacitet att kyla i typiska kontorsrum (energi/effekt) som med avseende på termisk komfort i kontorsrummen, samt till att jamfora funktionen hos sjalvverkande kylbafflar med motsvarande funktion hos traditionell teknik med intermittent styrt fli:ide av ki:ildbarare med lagre temperatur an rumstemperaturen.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Peter J Filipsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Jonas Gräslund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Anders Trüschel

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Finansiering

Skanska

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2019

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 12813
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2020

Self-Regulating Active Chilled Beams

Doktorsavhandling
2020

Modelling of rooms with active chilled beams

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-16