Självverkande kylbaffelsystem
Forskningsprojekt , 2013 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Peter J Filipsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Jonas Gräslund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Anders Trüschel

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 12813
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2020

Modelling of rooms with active chilled beams

Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Self-Regulating Active Chilled Beams

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-28