Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen
Forskningsprojekt , 2009 – 2010

Projektet behandlar utvecklingen av kunskapsbaserade ingenjörssystem (KBE-system). KBE-system rationaliserar återkommande ingenjörsuppgifter genom att formalisera den kunskap som behövs för att lösa uppgiften och implementera dessa i IT-system. Användningen minskar uvecklingskostnader och - ledtider och säkerställer produktkvaliten, speciellt vid utveckling av produktfamiljer.

Deltagare

Johan Malmqvist (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2008:-04116
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2010

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-04