Framtidsoperatören - Förstudie
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Syfte och måluppfyllelse:

Projektet syftade till att utveckla en projektidé och skapa ett projektkonsortium genom att genomföra en multisektoriell sammanställning av industrioperatörernas framtida (2017-2020) uppgifter och behov av uppgiftsstöd. Projektet har uppfyllt och överträffat uppsatta mål. Industriintresset är stort och företagen ser projektidén, d.v.s. att fokusera på operatörer nära värdeadderande processer, som en viktig faktor för framtida konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter - utfall
Operatören/kunskapsarbetaren är en kritisk resurs för konkurrenskraftig produktion, bl.a. i kraft av sin förmåga att snabbt kunna förändra och utveckla produktionen, samt hantera problem. Framtida stöd för operatörer bygger på att avancerad och mobil IT utnyttjas effektivt i skarpa industrimiljöer. Industriintresset för projektet är stort och ett 15-tal företag är intresserade av att gå med i B-projektansökan.

Upplägg och genomförande - analys
Två workshops med process- respektive verkstads-industrin samt två workshops med system- och verktygsleverantörer gav en tydlig och branschöverskridande bild av industribehoven. Samarbete mellan Chalmers och Luleås tekniska högskolor har givit en tydlig bild av forskningsfronten. Operatörsbegreppet definierar projektet som den person som har direkt kontakt med eller befinner sig närmast den direkt eller indirekt värdeskapande processen.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Beijer Electronics AB

Malmö, Sweden

Boliden Mineral AB

Boliden, Sweden

Göteborgs tekniska college

Göteborg, Sweden

LKAB

Luleå, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-02819
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/F...

Senast uppdaterat

2020-05-07