Digitalisering för ett hållbart samhälle
Forskningsprojekt , 2017

Projektet är inriktad på att förbereda och utföra ett stort internationellt möte av International Society for Study of Information, is4si 2017 

IS4SI-2017 topmötet i Göteborg fortsätter serien av konferenser som hölls vartannat år med början i Peking 2010, och efterföljande Moskva konferens 2013. Toppmötet 2015 organiserades av Wiens Tekniska Universitet, medan nästa toppmöte planeras i 2019 vid University of California, Berkeley. Traditionellt, samlar dessa toppmöten ledande forskare från hela världen, aktiva i informations studier och relaterade forskningsområden, samt intresserade grupper av stakeholders. Inbjudna föreläsare och paneldeltagare är ofta djupt involverade i sociala och etiska aspekter av sina forskningsområden, ofta som nyckelaktörer i rådgivning regeringar, industrier och tillsynsmyndigheter. Vi har valt att fokusera på digitalisering för hållbar utveckling för vi håller med om att "Digitaliseringen är den enskilt största drivande faktor av förändringen i vår tid" - som har noterats i programmet Strategisk innovation för intelligenta byggda miljöer.

http://is4si-2017.org/

Deltagare

Gordana Dodig Crnkovic (kontakt)

Biträdande professor vid Datavetenskap

Pär Meiling

Forskningskoordinator vid Tillämpad informationsteknologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-01816
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Projektets webbplats

http://is4si-2017.org/

Senast uppdaterat

2017-11-16