Integrerade drivsystem för elektriska fordon
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Vanligtvis installeras kraftelektronik och elmotorer i separata kapslingar med egen kylning som är sammankopplade med otympliga AC kablar. En lovande lösning för att öka effekttäthet är att integrera omriktaren med motorn. Med gemensam kylning och kapsling minskas den totala kostnaden för systemet och en direkt koppling mellan motor och omriktare minskar även risken för EMI. I projektet två topologier ska undersökas med avancerade simuleringar och 3 runder av prototyp utveckling. Lösningar kan inkludera användandet av (1) kraftelektronik med hög frekvens och hög temperaturtålighet (stor-bandgap, SiC och GaN); (2) distribuerade kondensatorer; (3) gemensam kylslinga; och (4) stöt- och vibration-tålig elektronik. I kombination med variabelt fält motorn (Project 41396-1, Energimyndigheten 2015) blir drivlinan energieffektiv och säkert, men även kompakt med en lägre totalkostnad och lättare att återvinna

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Artem Rodionov

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

BEVI

Blomstermåla, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-008712//43345-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-06