Okonventionell solelsteknologi
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till att öka verkningsgraden hos solceller genom att utnyttja en större del av solspektrum. Detta ska ske genom en kombination av att dela och slå ihop fotoner för att bättre anpassa fotonenergin till fotoelektrodmaterialets bandgap. Metoderna som används är singlettfission (SF) och fotonuppkonvertering genom triplett-triplett annihilation (TTA-UC).

Deltagare

Bo Albinsson (kontakt)

Fysikalisk kemi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 36436-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-21