Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd för tåg, lastbilar och fartyg
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektets syfte är att leverera en metodik för att utforska olika koncept för aktiv strömningskontroll (AFC-Active Flow Control) för vägfordon, tåg och fartyg. Projektet kommer att resultera i rekommendationer om vilka designparametrar som behöver bestämmas för att få god verkan av AFC. Baserat på detta ska grundläggande koncept för AFC presenteras som har potential att generera en totalmotståndsminskning om minst 10 % för fordon och tåg samt upp mot 5 % för fartyg.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Jie Zhang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 43198-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-29