Ageing mechanisms & how to prolong battery life in vehicle and energy storage applications’
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektets syfte är att genom intelligent batteristyrning baserad på en ökad förståelse av batteriers åldrande, kunna förlänga batteriers livslängd i fordonsapplikationer samt i stationära energilager. För att kunna göra detta så behöver såväl praktiska tester som förklarande teoribyggnation genomföras. I detta projekt samverkar Chalmers (CTH), Uppsala Universitet (UU), Volvo Personvagnar (VCC) samt ABB. Projektet ämnar fokusera på batteriteknologier och kemier som är relevanta för både VCC och ABB. Två doktorander uppbackade med en omfattande seniorinsats samt adekvat utrustning genomför projektet. Projektet startar med informationsinsamling rörande modeller och testcykler, och därefter sätts tester igång i såväl laboratorium som i fordon. De experimentella resultaten används för att utveckla och validerade teoretiska modeller. Kunskap används i sin tur för att utveckla strategier och därefter algoritmer för batterianvändningen i 1) elektrifierat fordon samt 2) i stationära energilager. Dessa funktioner skall användas för att optimera utnyttjandegraden av batteriet i befintliga användarfall för att erhålla den önskade batterilivslängden i respektive applikation.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Evelina Wikner

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Volvo Cars

Projekt-id: 4150395483
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28