Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

I projektet kommer nya avancerade signalbehandlingsmetoder, som går under samlingsnamnet ”deep learning”, att tillämpas på stora mängder mätdata (”big data”) av spänning och ström i elkraftsystem. Med utgångspunkt från två olika specifika tillämpningar är syftet att hitta orsaken till störningar. Projektet är ett samarbete mellan signalbehandlings- och elkraftforskare.

Deltagare

Irene Yu-Hua Gu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42979-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-02