Irene Yu-Hua Gu

Professor emeritus vid Elektroteknik

Irene Gu är professor i Institutioner för Elektroteknik. Hon har fått doktorsexamen från Eindhoven University of Technology, Nederländerna 1992. Från 1992 till 1994 var hon forskare vid Philips Research Institute IPO, Nederländerna och postdoc vid Staffordshire University, Storbritannien. Hon var universitetslektor vid University of Birmingham, Storbritannien, 1995-1996 innan han började på Chalmers. Från September 1996 har hon varit vid Institutionen för Signaler och System (nuvarande namn: Institutionen för elektroteknik), Chalmers tekniska högskola, och blir professor sedan 2004. Hon har publicerat över 200 tidskrifts- och konferensartiklar, och har medförfattat en bok om "signal processing of power quality disturbances".
Irene Gus huvudsakliga forskning inkluderar statistisk bildanalys och video behandling, maskininlärning och djupinlärning, visuell objektspårning och klassificering, signalanalys och signalbehandling med applikationer till elkraftsystem, och biomedicinsk bildanalys för AI-assisterad hjärnsjukdomsdiagnos.
Hennes nuvarande huvudsakliga forskningsaktiviteter inkluderar: biomedicinsk bildanalys för diagnos av hjärntumörer och Alzheimers sjukdom; "privacy"-kyddad maskininlärning för fordon / trafiksäkerhet och transportsystem; signalbehandling och maskininlärning med applikationer till stor dataanalys i kraftsystem (hitta underliggande orsaker och mönster från störnings- och variationsmätdata).

Källa: chalmers.se
Image of Irene Yu-Hua Gu

Visar 229 publikationer

2024

Hierarchical LSTM-Based Classification of Household Heating Types Using Measurement Data

Kristoffer Fürst, Peiyuan Chen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Smart Grid. Vol. 15 (2), p. 2261-2270
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

A novel federated deep learning scheme for glioma and its subtype classification

Muhaddisa Barat Ali, Irene Yu-Hua Gu, Mitchel S. Berger et al
Frontiers in Neuroscience. Vol. 17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Support vector machine for classification of households' heating type using load curves

Kristoffer Fürst, Peiyuan Chen, Irene Yu-Hua Gu
IET Conference Proceedings. Vol. 2023 (6), p. 3884-3888
Paper i proceeding
2022

Introduction to Deep Learning in Clinical Neuroscience

Eddie de Dios, Muhaddisa Barat Ali, Irene Yu-Hua Gu et al
Acta Neurochirurgica, Supplement. Vol. 134, p. 79-89
Kapitel i bok
2022

A Feasibility Study on Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation Using 2D Ellipse Box Areas

Muhaddisa Barat Ali, Xiaohan Bai, Irene Yu-Hua Gu et al
Sensors. Vol. 22 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Prediction of glioma‑subtypes: comparison of performance on a DL classifier using bounding box areas versus annotated tumors

Muhaddisa Barat Ali, Irene Yu-Hua Gu, Alice Lidemar et al
BioMedical Engineering Online. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A Framework Based on Machine Learning for Analytics of Voltage Quality Disturbances

Azam Bagheri, Roger Alves De Oliveira, Math H.J. Bollen et al
Energies. Vol. 15 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Unsupervised Deep Learning and Analysis of Harmonic Variation Patterns using Big Data from Multiple Locations

Chenjie Ge, Roger Alves De Oliveira, Irene Yu-Hua Gu et al
Electric Power Systems Research. Vol. 194
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

VISUALIZING THE RESULTS FROM UNSUPERVISED DEEP LEARNING FOR THE ANALYSIS OF POWER-QUALITY DATA

Roger Alves De Oliveira, Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu et al
IET Conference Proceedings. Vol. 2021 (6), p. 653-657
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Automatic Identification of Different Types of Consumer Configurations by Using Harmonic Current Measurements

Max Domagk, Irene Yu-Hua Gu, Jan Meyer et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 11 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Deep Feature Clustering for Seeking Patterns in Daily Harmonic Variations

Chenjie Ge, Roger Alves de Oliverra, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 70, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Estimation of frequency-dependent impedances in power grids by deep lstm autoencoder and random forest

Azam Bagheri, Massimo Bongiorno, Irene Yu-Hua Gu et al
Energies. Vol. 14 (13)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Deep semi-supervised learning for brain tumor classification

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Asgeir Store Jakola et al
BMC Medical Imaging. Vol. 20 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Domain Mapping and Deep Learning from Multiple MRI Clinical Datasets for Prediction of Molecular Subtypes in Low Grade Gliomas

Muhaddisa Barat Ali, Irene Yu-Hua Gu, MS Berger et al
Brain Sciences. Vol. 10 (7), p. 1-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Improved Peak Load Estimation from Single and Multiple Consumer Categories

Kristoffer Fürst, Peiyuan Chen, Irene Yu-Hua Gu et al
IET Conference Publications. Vol. 2020 (CP767), p. 178-181
Paper i proceeding
2020

Enlarged Training Dataset by Pairwise GANs for Molecular-Based Brain Tumor Classification

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Asgeir Store Jakola et al
IEEE Access. Vol. 8 (1), p. 22560-22570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Multiscale Deep Convolutional Networks for Characterization and Detection of Alzheimer's Disease using MR Images

Chenjie Ge, Qixun Qu, Irene Yu-Hua Gu et al
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. Vol. 2019-September, p. 789-793
Paper i proceeding
2019

Multi-stream Convolutional Autoencoder and 2D Generative Adversarial Network for Glioma Classification

Muhaddisa Barat Ali, Irene Yu-Hua Gu, Asgeir Store Jakola
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 11678 LNCS, p. 234-245
Paper i proceeding
2019

Artificial intelligence and ambient intelligence

Matjaz Gams, Irene Yu-Hua Gu, Aki Härmä et al
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. Vol. 11 (1), p. 71-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Deepside: A general deep framework for salient object detection

Keren Fu, Qijun Zhao, Irene Yu-Hua Gu et al
Neurocomputing. Vol. 356, p. 69-82
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Refinet: A Deep Segmentation Assisted Refinement Network for Salient Object Detection

Keren Fu, Qijun Zhao, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Multimedia. Vol. 21 (2), p. 457-469
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Human Fall Detection using Co-Saliency-Enhanced Deep Recurrent Convolutional Neural Networks

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
Internationa Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Vol. 6 (9), p. 993-1000
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cross-Modality Augmentation of Brain MR Images Using a Novel Pairwise Generative Adversarial Network for Enhanced Glioma Classification

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Asgeir Store Jakola et al
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. Vol. 2019-September, p. 559-563
Paper i proceeding
2019

Generative Adversarial Model-Guided Deep Active Learning for Voltage Dip Labelling

Azam Bagheri, Irene Yu-Hua Gu, Math H.J. Bollen
2019 IEEE Milan PowerTech, PowerTech 2019
Paper i proceeding
2019

Multi-Stream Multi-Scale Deep Convolutional Networks for Alzheimer's Disease Detection using MR Images

Chenjie Ge, Qixun Qu, Irene Yu-Hua Gu et al
Neurocomputing. Vol. 350, p. 60-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Deep Learning and Multi-Sensor Fusion for Glioma Classification Using Multistream 2D Convolutional Networks

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Asgeir Jakola et al
Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, p. 5894-5897
Paper i proceeding
2018

Spectral salient object detection

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
Neurocomputing. Vol. 275, p. 788-803
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

An efficient 3D deep convolutional network for Alzheimer's disease diagnosis using MR images

Karl Bäckström, Mahmood Nazari, Irene Yu-Hua Gu et al
. Vol. 2018-April, p. 149-153
Paper i proceeding
2018

A Robust Transform-Domain Deep Convolutional Network for Voltage Dip Classification

Azam Bagheri, Irene Yu-Hua Gu, Math Bollen et al
IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 33 (6), p. 2794-2802
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Improved characterization of Multi-Stage Voltage Dips based on the Space Phasor Model

Azam Bagheri, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
Electric Power Systems Research. Vol. 154, p. 319-328
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

3D Multi-Scale Convolutional Networks for Glioma Grading Using MR Images

Chenjie Ge, Qixun Qu, Irene Yu-Hua Gu et al
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, p. 141-145
Paper i proceeding
2018

Co-Saliency-Enhanced Deep Recurrent Convolutional Networks for Human Fall Detection in E-Healthcare

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. Vol. 2018-July, p. 1572-1575
Paper i proceeding
2018

A LSTM-based Deep Learning Method with Application to Voltage Dip Classification

Ebrahim Balouji, Irene Yu-Hua Gu, Math H. J. Bollen et al
2018 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER (ICHQP). Vol. 2018-May
Paper i proceeding
2017

Big data from smart grids

Azam Bagheri, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE PES Innovative smart grid technologies, Europe Conf. (ISGT Europe 2017). Vol. 2018-January, p. 1-5
Paper i proceeding
2017

Human fall detection using segment-level CNN features and sparse dictionary learning

Chenjie Ge, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP. Vol. 2017-September, p. 6-
Paper i proceeding
2017

Visual information-based activity recognition and fall detection for assisted living and ehealthcare

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Ambient Assisted Living and Enhanced Living Environments: Principles, Technologies and Control, p. 395-425
Kapitel i bok
2017

Saliency Detection by Fully Learning A Continuous Conditional Random Field

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
IEEE Transactions on Multimedia. Vol. 19 (7), p. 1531-1544
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

On waveform distortion in the frequency range of 2 kHz–150 kHz—Review and research challenges

Sarah K. Rönnberg, Math H.J. Bollen, Hortensia Amaris et al
Electric Power Systems Research. Vol. 150, p. 1-10
Reviewartikel
2017

Time-Dependent Bag of Words on Manifolds for Geodesic-Based Classification of Video Activities towards Assisted Living and Healthcare

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Eurasip Journal on Image and Video Processing. Vol. 2017 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Riemannian manifold-valued part-based features and geodesic-induced kernel machine for activity classification dedicated to assisted living

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Computer Vision and Image Understanding. Vol. 161, p. 65-76
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

3D Limb Movement Tracking and Analysis for Neurological Dysfunctions of Neonates Using Multi-Camera Videos

Irene Yu-Hua Gu, Grzegorz Sowulewski, Yixiao Yun et al
Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. Vol. 2016-October, p. 2395-2398
Paper i proceeding
2016

Optimal Gradient Encoding Schemes for Diffusion Tensor and Kurtosis Imaging

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Stephan E. Maier et al
IEEE Transactions on Computational Imaging. Vol. 2 (3), p. 375-391
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A Novel Framework for repeated measurements in diffusion tensor imaging

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
3rd (ACM) Int'l Conf. on Biomedical and Bioinformatics Engineering (ICBBE 2016). Vol. Part F125793, p. 1-6
Paper i proceeding
2016

Learning full-range affinity for diffusion-based saliency detection

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Jie Yang
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings. Vol. 2016-May, p. 1926-1930
Paper i proceeding
2016

Human Fall Detection in Videos by Fusing Statistical Features of Shape and Motion Dynamics on Riemannian Manifolds

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Neurocomputing. Vol. 207, p. 726-734
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Robust visual tracking via inverse nonnegative matrix factorization

Fanghui Liu, Tao Zhou, Keren Fu et al
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings. Vol. 2016-May, p. 1491-1495
Paper i proceeding
2016

Fall detection in RGB-D videos by combining shape and motion features

Durga Priya Kumar, Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings. Vol. 2016-May, p. 1337-1341
Paper i proceeding
2016

Causal and Anti-Causal Segmentation of Voltage Dips in Power Distribution Networks

I. Moreno, A. Moreno, A. Gil et al
IEEE Latin America Transactions. Vol. 14 (7), p. 3080-3086
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Exploiting Riemannian Manifolds for Daily Activity Classification in Video Towards Health Care

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HealthCom 2016), Munich, Germany, Sept. 14-17, 2016., p. 363-368
Paper i proceeding
2016

Human fall detection in videos via boosting and fusing statistical features of appearance, shape and motion dynamics on Riemannian manifolds with applications to assisted living

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Computer Vision and Image Understanding. Vol. 148, p. 111-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Robust manifold-preserving diffusion-based saliency detection by adaptive weight construction

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Chen Gong et al
Neurocomputing. Vol. 175 (Part A), p. 336-347
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Privacy-Preserving Fall Detection in Healthcare using Shape and Motion Features from Low-Resolution RGB-D Videos

Irene Yu-Hua Gu, Durga Priya Kumar, Yixiao Yun
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 9730, p. 490-499
Paper i proceeding
2016

Geodesic Distance Transform-based Salient Region Segmentation for Automatic Traffic Sign Recognition

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Anders Ödblom et al
Proceedings - 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, IV 2016, Gotenburg, Sweden, 19-22 June 2016. Vol. 2016-August, p. 948-953
Paper i proceeding
2015

Optimal Experiment Design for Mono-Exponential Model Fitting: Application to Apparent Diffusion Coefficient Imaging

Mohammad Alipoor, Stephan E Maier, Irene Yu-Hua Gu et al
BioMed Research International. Vol. 2015, p. Article nr 138060-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

SALIENT OBJECT DETECTION USING NORMALIZED CUT AND GEODESICS

Keren Fu, Chen Gong, Irene Yu-Hua Gu et al
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. Vol. 2015-December, p. 1100-1104
Paper i proceeding
2015

Determinant of the information matrix: a new rotation invariant optimality metric to design gradient encoding schemes

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu
12th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2015, Brooklyn, United States, 16-19 April 2015. Vol. 2015-July, p. 462-465
Paper i proceeding
2015

Fall Detection in RGB-D Videos for Elderly Care

Yixiao Yun, Christopher Innocenti, Gustav Nero et al
17th IEEE Int'l conf. on E-Health, Networking, Application & Services (HealthCom'15), 2015, p. 6-
Paper i proceeding
2015

Novel segmentation technique for measured three-phase voltage dips

I.M. Moreno-Garcia, A. Moreno-Munoz, A. Gil-de-Castro et al
Energies. Vol. 8 (8), p. 8319-8338
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

K-Optimal Gradient Encoding Scheme for Fourth-Order Tensor-Based Diffusion Profile Imaging

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
BioMed Research International. Vol. 2015, p. Article ID 760230-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Normalized Cut-based Saliency Detection by Adaptive Multi-Level Region Merging

Keren Fu, C Gong, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 24 (12), p. 5671-5683
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Human Fall Detection via Shape Analysis on Riemannian Manifolds with Applications to Elderly Care

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. Vol. 2015-December, p. 3280-3284
Paper i proceeding
2015

Visual Tracking via Nonnegative Regularization Multiple Locality Coding

Fanghui Liu, Tao Zhou, Jie Yang et al
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. Vol. 2015-February, p. 912-920
Paper i proceeding
2015

Recognition of Chinese Traffic Signs from Street Views

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu
Rapport
2015

Icosahedral gradient encoding scheme for an arbitrary number of measurements

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu
International symposium on biomedical imaging. Vol. 2015-July, p. 959-962
Paper i proceeding
2015

Traffic Sign Recognition using Salient Region Features: A Novel Learning-based Coarse-to-Fine Scheme

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Anders Ödblom
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, June 28-July 1, 2015, Seoul, Korea. Vol. 2015-August, p. 443-448
Paper i proceeding
2015

Video-based Tracking and Quantified Assessment of Spontaneous Limb Movements in Neonates

Long Xu, Irene Yu-Hua Gu, Anders Flisberg et al
17th IEEE Int'l conf. on E-Health, Networking, Application & Services (HealthCom'15), 2015, p. 517-522
Paper i proceeding
2015

Tests and analysis of a novel segmentation method using measurement data

I Moreno, A Gil-de-Castro, Irene Yu-Hua Gu et al
CIRED 23rd Int’l Conf. on Electricity Distribution, 15-18 June, 2015, Lyon, France., p. 5-
Paper i proceeding
2015

Fourth order tensor-based diffusion MRI signal modeling

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Stephan E Maier
International symposium on biomedical imaging, White Matter Modeling Challenge. 16-19 April 2015, New York, USA.
Övrigt konferensbidrag
2015

Detection and Recognition of Traffic Signs from Videos using Saliency-Enhanced Features

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Anders Ödblom
Nationell konferens i transportforskning, Oct. 21-22, 2015, Karstans universitet, Sweden., p. 2-
Paper i proceeding
2014

Employing Particle Filters on Riemannian Manifolds for Online Domain-Shift Object Learning and Occlusion Handling

Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan
8th ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras, ICDSC 2014; Venezia; Italy; 4 November 2014 through 7 November 2014, p. Art. no. a37-
Paper i proceeding
2014

Online Domain-Shift Learning and Object Tracking based on Nonlinear Dynamic Models and Particle Filters on Riemannian Manifolds

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
Computer Vision and Image Understanding. Vol. 125, p. 97-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Human Activity Recognition in Images Using SVMs and Geodesics on Smooth Manifolds

Yixiao Yun, Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu et al
8th ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras, ICDSC 2014; Venezia; Italy; 4 November 2014 through 7 November 2014, p. Art. no. a20-
Paper i proceeding
2014

Visual Object Tracking with Online Learning on Riemannian Manifolds by One-Class Support Vector Machines

Yixiao Yun, Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2014), Oct.27 - 30, 2014, Paris, France, p. 1902-1906
Paper i proceeding
2014

Automatic traffic sign recognition based on saliency-enhanced features and SVMs from incrementally built dataset

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Anders Ödblom
Proceedings of the 3rd International Conference on Connected Vehicles and Expo, ICCVE 2014; Vienna; Austria; 3-7 November 2014, p. 947-952
Paper i proceeding
2014

Effective Small Dim Target Detection by Local Connectedness Constraint

Keren Fu, K Xie, C Gong et al
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, p. 8110-8114
Paper i proceeding
2014

Graph Construction for Salient Object Detection in Videos

Keren Fu, Irene Yu-Hua Gu, Yixiao Yun et al
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, p. 2371-2376
Paper i proceeding
2014

Head Pose Classification by Multi-Class AdaBoost with Fusion of RGB and Depth Images

Yixiao Yun, Mohamed Hashim Changrampadi, Irene Yu-Hua Gu
1st International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), p. 174-177
Paper i proceeding
2014

Video-Based Detection and Analysis of Driver Distraction and Inattention

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu, Mikhail Bolbat et al
2014 International Conference on Signal Processing and Integrated Networks, SPIN 2014. Noida, Delhi-NCR, India, 20 - 21, February, p. 190 - 195
Paper i proceeding
2014

Spectral salient object detection

Keren Fu, C Gong, Irene Yu-Hua Gu et al
Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo. Vol. 2014-September (Septmber), p. 6-
Paper i proceeding
2014

Domain-Shift Tracking: Online Learning and Visual Object Tracking on Smooth Manifolds

Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan
Proceedings of the 1st International Conference on Signal Processing and Integrated Networks, SPIN 2014; Noida; India; 20 February 2014 through 21 February 2014, p. 209-215
Paper i proceeding
2014

Practical Applications of Automatic Image Analysis of Overhead Power Lines

Sonja Berlijn, Igor Gutman, Irene Yu-Hua Gu
INMR (Independent Transmission and Distribution Information Resource) (103, Q1), p. 72-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Pedestrian Detection using Augmented Training Data

Jonas Nilsson, Patrik Andersson, Irene Yu-Hua Gu et al
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, p. 4548-4553
Paper i proceeding
2014

Adaptive Multi-Level Region Merging for Salient Object Detection

Keren Fu, Chen Gong, Yixiao Yun et al
British Machine Vision Conference (BMVC) 2014, p. 11 -
Paper i proceeding
2013

Riemannian Manifold-Based Support Vector Machine for Human Activity Classification in Images

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu, Hamid Aghajan
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Sept.15 - 18, Melbourne, Australia, p. 3466-3469
Paper i proceeding
2013

On High Order Tensor-based Diffusivity Profile Estimation

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, p. 93-96
Paper i proceeding
2013

Multi-View Hand Tracking using Epipolar Geometry-Based Consistent Labeling for an Industrial Application

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu, Julien Provost et al
Seventh ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras (ICDSC 2013), Oc.29-Nov.1, Palm Springs, California, USA, p. 6-
Paper i proceeding
2013

Domain-Shift Manifold Online Learning and Tracking of Video Objects

Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan
Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA 2013), March 14-15, Göteborg, Sweden, p. 4-
Övrigt konferensbidrag
2013

Geodesic Saliency Propagation for Image Salient Region Detection

Keren Fu, Chen Gong, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE Int'l conf. on Image Processing (ICIP 2013), Sept.15-18, Melbourne, Australia, p. 3278-3282
Paper i proceeding
2013

Road Traffic Tracking and Parameter Estimation based on Visual Information Analysis using Self-Calibrated Camera Views

Irene Yu-Hua Gu, Mikhail Bolbat
7th ACM/IEEE Int'l Conf. on Distributed Smart Cameras (ICDSC'13), Oct 29 - Nov.1, 2013, Palm Springs, USA; Also in 2nd National Conf. in Transport Research, Oct.22-23, Göteborg, Sweden, p. Art. no. 6778231-
Paper i proceeding
2013

Super-resolution reconstruction of high dynamic range images in a perceptually uniform domain

Tomas Bengtsson, Tomas McKelvey, Irene Yu-Hua Gu
Optical Engineering. Vol. 52 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Superpixel based Color Contrast and Color Distribution Driven Salient Object Detection

Keren Fu, Chen Gong, Jie Yang et al
Signal Processing: Image Communication. Vol. 28 (10), p. 1448-1463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Optimal Diffusion Tensor Imaging with Repeated Measurements

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 8149 (Pt 1), p. 687-694
Paper i proceeding
2013

Nonlinear Dynamic Model for Visual Object Tracking on Grassmann Manifolds With Partial Occlusion Handling

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Cybernetics. Vol. 43 (6), p. 2005-2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Superpixel based color contrast and color distribution driven salient object detection

Keren Fu, Chen Gong, J. Yang et al
Signal Processing: Image Communication. Vol. 28 (10), p. 1448-1463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Practical applications of automatic image analysis for overhead lines

Irene Yu-Hua Gu, Sonja Berlijn, Igor Gutman et al
22nd International Conference & exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013), Stockholm, 10-13 June, 2013. Vol. 2013 (615 CP), p. Article no. 0802-
Paper i proceeding
2013

weighted least squares estimation of 4th order diffusion tensors

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
MICCAI 2013 workshop on computational diffusion MRI
Övrigt konferensbidrag
2013

Image Classification by Multi-Class Boosting of Visual and Infrared Fusion with Applications to Object Pose Recognition

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA 2013), March 14-15, Göteborg, Sweden, p. 4-
Övrigt konferensbidrag
2013

A Novel framework for high order tensor-based diffusivity profile estimation

Mohammad Alipoor, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Mehnert et al
Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA 2013), March 14-15, Göteborg, Sweden, p. 4-
Övrigt konferensbidrag
2013

An Enhanced Segmentation Method by Combining Super Resolution and Level Set

FE Fasaee, Irene Yu-Hua Gu, Mahdieh MirHashemi
Int'l conf. on functional biomedical imaging (ICFBI 2013), Feb. 23-24, 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam, p. 4-
Paper i proceeding
2013

Multi-View ML Object Tracking with Online Learning on Riemannian Manifolds by Combining Geometric Constraints

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu, Hamid Aghajan
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems. Vol. 3 (2), p. 12 -197
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Super-resolution reconstruction of high dynamic range images with perceptual weighting of errors

Tomas Bengtsson, Tomas McKelvey, Irene Yu-Hua Gu
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, p. 2212-2216
Paper i proceeding
2013

One-class support vector machine-assisted robust tracking

Keren Fu, Chen Gong, Yu Qiao et al
Journal of Electronic Imaging. Vol. 22 (2), p. 11-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Maximum-Likelihood Object Tracking from Multi-View Video by Combining Homography and Epipolar Constraints

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu, Hamid Aghajan
6th ACM/IEEE Int'l Conf on Distributed Smart Cameras (ICDSC 12), Oct 30 - Nov.2, 2012, Hong Kong, p. 6 pages-
Paper i proceeding
2012

Multi-Class Ada-Boost Classification of Object Poses through Visual and Infrared Image Information Fusion

Mohamed Hashim Changrampadi, Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, p. 2865-2868
Paper i proceeding
2012

Multi-view Face Pose Classification by Boosting with Weak Hypothesis Fusion Using Visual and Infrared Images

Yixiao Yun, Irene Yu-Hua Gu
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, p. 1949-1952
Paper i proceeding
2012

Grassmann Manifold Online Learning and Partial Occlusion Handling for Visual Object Tracking under Bayesian Formulation

Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, p. 1463-1466
Paper i proceeding
2012

A new joint sliding-window ESPRIT and DFT scheme for waveform distortion assessment in power systems

A. Bracale, G. Carpinelli, Irene Yu-Hua Gu et al
Electric Power Systems Research. Vol. 88, p. 112-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

One-Class SVM Assisted Accurate Tracking

Keren Fu, Chen Gong, Yu Qiao et al
6th ACM/IEEE Int'l Conf on Distributed Smart Cameras (ICDSC 12), Oct 30 - Nov.2, 2012, Hong Kong, p. 6 pages-
Paper i proceeding
2012

Regularized Optimization for Joint Super-Resolution and High Dynamoc Range Image Reconstruction in a Percetually Uniform Domain.

Tomas Bengtsson, Irene Yu-Hua Gu, Mats Viberg et al
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, p. 1097-1100
Paper i proceeding
2011

Adaptive appearance learning for visual object tracking

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, p. 1413-1416
Paper i proceeding
2011

Signal Processing and Classification Tools for Intelligent Distributed Monitoring and Analysis of the Smart Grid

Irene Yu-Hua Gu, Mathias Bollen, Cuong Le
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe. 2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies, ISGT Europe 2011, Manchester, 5 - 7 December 2011
Paper i proceeding
2011

A Robust Particle Filter-Based Method for Tracking Single Visual Object Through Complex Scenes Using Dynamical Object Shape and Appearance Similarity

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Backhouse
Journal of Signal Processing Systems. Vol. 65 (1), p. 63-79
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Chapter 10 (in Part 2): Detecting Landmine Fields from Low-Resolution Aerial Infrared Images

Irene Yu-Hua Gu, Tardi Tjahjadi
Using Robots in Hazardous Environments: Landmine detection, de-mining and other applications, p. 244-268
Kapitel i bok
2011

Tracking Visual and Infrared Objects using Joint Riemannian Manifold Appearance and Affine Shape Modeling

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV Workshops 2011, Barcelona, 6 -13 November 2011, p. 1847-1854
Paper i proceeding
2011

Visual Tracking and Dynamic Learning on the Grassmann Manifold with Inference from a Bayesian Framework and State Space Models

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, p. 1433-1436
Paper i proceeding
2011

Robust Visual Object Tracking using Multi-Mode Anisotropic Mean Shift and Particle Filters

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Backhouse
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. Vol. 21 (1), p. 74-87
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Bayesian Online Learning on the Riemannian Manifold using A Dual Model with Applications to Video Object Tracking

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Barcelona, 6-13 November 2011, p. 1402-1409
Paper i proceeding
2011

A Method to Evaluate Harmonic Model-Based Estimations under Non-White Measured Noise

Cuong Le, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011; Trondheim; 19 June 2011 through 23 June 2011, p. 4-
Paper i proceeding
2011

Chapter 5: Online Learning and Robust Visual Tracking using Local Features and Global Appearances of Video Objects

Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan
Object Tracking (Edited book by Hanna Goszczynska), p. 89-118
Kapitel i bok
2010

Joint Feature Correspondences and Appearance Similarity for Robust Visual Object Tracking

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security. Vol. 5 (3), p. 591-606
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Visual tracking for video surveillance and vehicle safety

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
1st National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management (TAMSEC 2010), Linköping, Sweden, p. p.71-
Övrigt konferensbidrag
2010

Analysis of Power Disturbances from Monitoring Multiple Levels and Locations in a Power System

Cuong Le, M. H. J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu
The 14th IEEE Int'l Conf. on Harmonics and Quality of Power, 26-29 Sep. 2010, Bergamo, Italy
Paper i proceeding
2010

Joint Causal and Anti-Causal Segmentation and Location of Transitions in Power Disturbances

Cuong Le, Irene Yu-Hua Gu, M. H. J. Bollen
IEEE Power Engineering Society (PES) General Meeting, 25-29 Jul. 2010, Minneapolis, Minnesota, USA
Paper i proceeding
2010

Wood Defect Classification based on Image Analysis and Support Vector Machine

Irene Yu-Hua Gu, Hans Andersson, Raul Vicen
Wood Science and Technology. Vol. 44 (4), p. 693-704
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Trends, Challenges and Opportunities in Power Quality Research

M. H. J. Bollen, Paulo F. Ribeiro, Irene Yu-Hua Gu et al
European Transactions on Electrical Power. Vol. 20 (1), p. 3-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Feature Characterization of Power Quality Events According to Their Underlying Causes

Víctor Núñez, Irene Yu-Hua Gu, M. H. J. Bollen et al
The 14th IEEE Inte'l Conf. on Harmonics and Quality of Power (ICHQP'10), p. 8-
Paper i proceeding
2010

Combining Foreground / Background Feature Points and Anisotropic Mean Shift For Enhanced Visual Object Tracking

Sebastian Haner, Irene Yu-Hua Gu
20th International Conf. Pattern Recognition (ICPR 2010), 23-26 August, 2010, Istanbul, Turkey, p. 3488-3491
Paper i proceeding
2009

Adaptive Particle Filters for Visual Object Tracking using Joint PCA Appearance Model and Consensus Point Correspondences

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Zulfiqar Hasan Khan et al
Proc. of IEEE International conf. on Multimedia and Expo. (ICME '09), p. 1370-1373
Paper i proceeding
2009

BRIDGING THE GAP BETWEEN SIGNAL AND POWER: assessing power system quality using signal processing techniques

Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu, Surya Santoso et al
IEEE Signal Processing Magazine. Vol. 26 (4), p. 12-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Joint particle filters and multi-mode anisotropic mean shift for robust tracking of video objects with partitioned areas

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Backhouse
IEEE international conf. on image processing (ICIP 2009), p. 4077-4080
Paper i proceeding
2009

Joint Anisotropic Mean Shift and Consensus Point Feature Correspondences for Object Tracking in Video

Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu, Tiesheng Wang et al
Proc. of IEEE International conf. on Multimedia and Expo. (ICME '09), p. 1270-1273
Paper i proceeding
2009

Parameter Estimation of Multidimensional NMR Signals based on High-Resolution Subband Analysis of 2D NMR Projections

Irene Yu-Hua Gu, Martin Billeter, Mohammad Reza Sharafy et al
IEEE International Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2009), p. 497-500
Paper i proceeding
2009

Online Detection of Snow Coverage and Swing Angles of Electrical Insulators on Power Transmission Lines Using Videos

Irene Yu-Hua Gu, Unai Sistiaga, Sonja Berlijn et al
IEEE international conf. on image processing (ICIP 2009), Cairo, EGYPT, NOV 07-10, 2009. Vol. 1-6, p. 3213-3216
Paper i proceeding
2009

Intelligent Video Surveillance for Detecting Snow and Ice Coverage on Electrical Insulators of Power Transmission Lines

Irene Yu-Hua Gu, Unai Sistiaga, Sonja M. Berlijn et al
Springer LNCS (for CAIP'09). Vol. 5702, p. 1179-1187
Paper i proceeding
2009

Robust Object Tracking using Particle Filters and Multi-Region Mean Shift

Andrew Backhouse, Zulfiqar Hasan Khan, Irene Yu-Hua Gu
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 5879, p. 11-403
Paper i proceeding
2009

Joint random sample consensus and multiple motion models for robust video tracking

Petter Strandmark, Irene Yu-Hua Gu
LNCS (16th Scandinavian Conference on Image Analysis, SCIA '09) (5575), p. 450-459
Paper i proceeding
2009

Enhanced Landmine Detection From Low Resolution IR Image Sequences

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Tardi Tjahjadi
Springer LNCS (for CAIP'09). Vol. 5702, p. 1236-1244
Paper i proceeding
2008

Estimating Interharmonics by Using Sliding-Window ESPRIT

Irene Yu-Hua Gu, Math H.J. Bollen
IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 23 (1), p. 13-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Recursive Error-Compensated Dynamic Eigenbackground Learning and Adptive Background Subtraction in Video

Zhifei Xu, Irene Yu-Hua Gu, Pengfei Shi
Optical Engineering. Vol. 47 (5), p. 11 pages (article No. 057001)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Automatic Classification of Wood Defects using Support Vector Machines

Irene Yu-Hua Gu, Hans Andersson, Raul Vicen
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 5337, p. 356-367
Paper i proceeding
2008

Face Tracking Using Rao-Blackwellized Particle Filter and Pose-Dependent Probabilistic PCA

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Backhouse et al
Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP, p. 853-856
Paper i proceeding
2008

An Efficient Sequential Approach to Tracking Multiple Objects through Crowds for Real-Time Intelligent CCTV Systems

Liyuan Li, Weimin Huang, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part B: Cybernetics. Vol. 38 (5), p. 1254-1269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Edge-Preserving Segmentation and Fusion of Medical Images by using Enhanced Mean Shift

Irene Yu-Hua Gu, Tiesheng Wang, Andrew Backhouse
Medicinteknikdagarna 2008, 14-15 oktober, Göteborg, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2008

Online subspace learning in Grassmann manifold for moving object tracking in video

Tiesheng Wang, Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu
IEEE international conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP'08), p. 4-
Paper i proceeding
2008

Automatic Surveillance and Analysis of Snow and Ice Coverage on Electrical Insulators of Power Transmission Lines

Irene Yu-Hua Gu, Unai Sistiaga, Sonja M. Berlijn et al
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 5337, p. 368-379
Paper i proceeding
2008

Performance Evaluation for Frequency Estimation of Transients Using the ESPRIT: Measured Noise versus White Noise

A. Tjäder, Irene Yu-Hua Gu, M.H.J. Bollen et al
ICHQP 2008: 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power; Wollongong, NSW, p. 8-
Paper i proceeding
2007

On the Empirical Estimation of Utility Distribution Damping Parameters using Power Quality Waveform Data

Kyeon Hur, Surya Santoso, Irene Yu-Hua Gu
Eurasip Journal on Applied Signal Processing. Vol. 2007, p. 12 pages (Article ID 95328)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Tracking moving objects in video using enhanced mean shift and region-based motion field

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Mats Viberg et al
proc. of European Signal Processing Conference ( EUSIPCO '07), Sept. 2007, Poland
Paper i proceeding
2007

Laboratory Tests and Web Based Surveillance to Determine the Ice- and Snow Performance of Insulators

Sonja M. Berlijn, Igor Gutman, K.A Halsan et al
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Special Issue on Flashover of Ice or Snow-Covered Insulators. Vol. 14 (6), p. 1373-1380, 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Moving Object Tracking from Videos based on Enhanced Space-Time-Range Mean Shift and Motion Consistency

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Andrew Backhouse et al
IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME '07), 2007
Paper i proceeding
2007

ML Nonlinear Smoothing for Image Segmentation and Its Relationship to The Mean Shift

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu, Tiesheng Wang
IEEE International conf. on Image Processing (ICIP '07)
Paper i proceeding
2007

On the Analysis of Voltage and Current Transients in Three-Phase Power Systems

Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 22 (2), p. 1194-1201, April 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Support Vector Machine for Classification of Voltage Disturbances

Peter G.V. Axelberg, Irene Yu-Hua Gu, Math H.J. Bollen
accepted for publication in IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 22 (3), p. 1297-1303, July, 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Trace of flicker sources by using the quantity of flicker power

Peter G.V. Axelberg, Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE transactions on Power Delivery. Vol. 23 (1), p. pp.465-471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Emerging signal processing techniques for power quality applications

Moises V. Ribeiro, Jacques Szczupak, M. Reze Iravani et al
Eurasip Journal on Advances in Signal Processing. Vol. 2007, p. 4 pages ( Article ID 87425)-
Artikel i övrig tidskrift
2007

Efficient Adaptive Background Subtraction based on Multi-Resolution Background Modelling and Updating

Ruijiang Luo, Liyuan Li, Irene Yu-Hua Gu
to appear in Proc. of Pacific-RIM Conf. on Multimedia (PCM'07), Dec. 11-14, Hong Kong, 2007
Paper i proceeding
2007

AUTOMATIC CLASSIFICATION OF VOLTAGE EVENTS USING THE SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD

Peter G.V. Axelberg, Irene Yu-Hua Gu, Math H.J. Bollen
19th International Conference on Electricity Distribution (SIRED 2007) , Vienna, Austria, 21-24 May, 2007
Paper i proceeding
2007

Classification of Underlying Causes of Power Quality Disturbances: Deterministic versus Statistical Methods

Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu, Peter G.V. Axelberg et al
Eurasip Journal on Applied Signal Processing. Vol. 2007, p. 17 pages (Article ID 79747)-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Object Tracking using Incremental 2D-PCA Learning and ML Eestimation

Tiesheng Wang, Irene Yu-Hua Gu, Pengfei Shi
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. ICASSP 2007. Vol. 1
Paper i proceeding
2006

Enhanced Spatial-Range Mean Shift Color Image Segmentation by Using Convergence Frequency and Position

N. Song, Irene Yu-Hua Gu, Z. Cao et al
In proc. of 14th European Signal Processing Conf. (EUSIPCO '06), 2006
Paper i proceeding
2006

Region-based Statistical Background Modeling for Foreground Object Segmentation

K. Op de Beeck, Irene Yu-Hua Gu, L. Li et al
Proc. IEEE international conf. on Image Processing (ICIP '06), 2006
Paper i proceeding
2006

Performance Tests of a Support Vector Machine used for Classification of Voltage Disturbances

Peter G.V. Axelberg, Irene Yu-Hua Gu, Math H.J. Bollen
in proc. of 12th International conf. on Harmonics and Quality of Power (ICHQP 2006), Cascais, Portugal, Oct.1-5, 2006
Paper i proceeding
2006

Bayesian traffic dynamics and packet loss prediction for video over IP networks

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu
Multimedia Tools and Applications. Vol. 61 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Analysis and Classification of Power Quality Disturbances: Ideas, Methods and Technquies

Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu
in Proc. 12th International conf. on harmonics and quality of power (ICHQP 06), Cascais, Portugal, Oct. 1-5, 2006
Paper i proceeding
2006

Automatic classification of power network disturbances by using an algorithm based on statistical learning theory

P. Axelberg, Irene Yu-Hua Gu, M.H.J. Bollen
Proc. of Nordic Distribution Automation and Asset Management Conf. (NORDAC '06), 2006
Paper i proceeding
2006

3D Face Recognition Using Affine Integral Invariants

S Feng, H. Krim, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE international conf. on ASSP (ICASSP-06). Vol. II, p. 189-192
Paper i proceeding
2006

Signal Processing of Power Quality Disturbances

Math H.J. Bollen, Irene Yu-Hua Gu
Johh Wiley & Sons - IEEE Press, p. 888-
Kapitel i bok
2006

PCR-Based Multi-Object Tracking for Video Surveillance

L. Li, R. Luo, Irene Yu-Hua Gu et al
The 6th IEEE international workshop on visual surveillance (VS'06)
Paper i proceeding
2006

Video Segmentation using Joint Space-Time-Range Adaptive Mean Shift

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui, Zhifei Xu
To appear in "Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2006", LNCS Vol. 4261, Springer, 2006. Vol. 4261
Paper i proceeding
2006

An Eigenbackground Subtraction Method using Recursive Error Compensation

Zhifei Xu, Pengfei Shi, Irene Yu-Hua Gu
to appear in "Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2006", LNCS (Springer) Vol. 4261, 2006. Vol. 4261
Paper i proceeding
2006

Joint Space-Time-Range Mean Shift-based Image and Video Segmentation (Chapter 6)

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui
Advances in Image and Video Segmentation (edited by Y-J.Zhang), Idea Group Inc. Publishing, p. 113-139
Kapitel i bok
2006

Music signal synthesis using sinusoid models and sliding-window ESPRIT

Anders Gunnarsson, Irene Yu-Hua Gu
IEEE international conference on Multimedia and Expo (ICME'06) 2006
Paper i proceeding
2005

A measurement method for determining the direction of propagation of flicker and for tracing a flicker source

P. Axelberg, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
Proceeding of CIRED 18th International conf. on Electricity Distribution
Paper i proceeding
2005

Categorization and Analysis of Power System Transients

Mathias Bollen, Emmanouil Styvaktakis, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 20 (3), p. 2298-2306
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

New-adaptive frame-expansion-based packet video coding for erasure channels

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu
Proceeding, IEEE international conference on Multimedia and Expo. , 2005
Paper i proceeding
2005

Error-resilient packet video coding using harmonic frame-expansions and temporal prediction

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu
Proceeding, IEEE international conference on image processing, 2005. Vol. cd
Paper i proceeding
2005

Characterization of Voltage Variations in the Very-Short Time-Scale

Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 20 (2), p. 1198-1199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Statistical-Based Sequential Method for Fast Online Detection of Fault-Induced Voltage Dips

Irene Yu-Hua Gu, N. Ernberg, Emmanouil Styvaktakis et al
IEEE trans. Power Delivery. Vol. 19 (2), p. 497-504
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

A Bayesian framework-based end-to-end packet loss prediction in IP networks

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu
proceeding, IEEE 6th international symposium on multimedia software engineering
Paper i proceeding
2004

Advanced signal processing techniques for power quality variations and events

Mathias Bollen, M. Häger, Irene Yu-Hua Gu
in Proc. of 40th CIGRE General Session, C4, Paris, France
Paper i proceeding
2004

Statistical Modeling of Complex Background for Foreground Object Detection

L. Li, W. Huang, Irene Yu-Hua Gu et al
IEEE transactions on Image Processing. Vol. 13 (11), p. 1459-1472
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Adaptive Background Subtraction based on Feedback from Fuzzy Classification

L. Li, Irene Yu-Hua Gu, M.K.H. Leung et al
Optical Engineering. Vol. 43 (10), p. 2381-2394
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Further classification of voltage dips and interruptions

Mathias Bollen, M. Häger, Irene Yu-Hua Gu
in Proc. of 40th CIGRE General Session, C4, Paris, France
Paper i proceeding
2003

Positive and negative sequence estimation for unbalanced voltage dips

Rafael Flores, Irene Yu-Hua Gu, Mathias Bollen
in Proc. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, '03, Canada, JUL 13-17, p. 2498-2502
Paper i proceeding
2003

Event-based transient categorization and analysis in electric power systems

Emmanouil Styvaktakis, Irene Yu-Hua Gu, Mathias Bollen
Proc. of IEEE International Conf. Systems, Man and Cybernetics, '03
Paper i proceeding
2003

Classification of Bird Species by Using Key Song Searching: A Comparative Study

A. Franzen, Irene Yu-Hua Gu
Proc. of IEEE international conf. on Systems, Man and Cybernetics, 2003
Paper i proceeding
2003

Hue Feature-Based Stereo Scheme for Detecting Half-occlusion and order-reversal of objects

T.P. Siu, T. Tjahjadi, Irene Yu-Hua Gu
Proc. of Visual Communication and Image Processing '03
Paper i proceeding
2003

Bridge the gap: signal processing for power quality applications

Irene Yu-Hua Gu, Emmanouil Styvaktakis
Electric Power System Research Journal (Elsevier Science Publisher). Vol. 66 (1), p. 83-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Landmine field detection using joint temporal and spatial-scale detectors

T. Tjahjadi, Irene Yu-Hua Gu, T.J. Popham
Proc. of International conf. EUDEM2-SCOT, 2003
Paper i proceeding
2003

Global optimisation of video quality by improved rate control on IP-networks

Andrew Backhouse, Irene Yu-Hua Gu, S. Olafsson et al
Proc. of Visual Communication and Image Processing '03
Paper i proceeding
2003

Principal Color Representation for Tracking Persons

L. Li, W. Huang, Irene Yu-Hua Gu et al
Proc. of IEEE international conf. on Systems, Man and Cybernetics, 2003
Paper i proceeding
2003

foreground object detection from videos containing complex background

L. Li, W. Huang, Irene Yu-Hua Gu et al
Proc. of ACM Multimedia Conf., 2003, Berkeley, CA, USA
Paper i proceeding
2002

Multiresolution Feature Extraction using a Family of Isotropic Bandpass Filters

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Vol. 32 (4), p. 443-454
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Detecting and Location Land Mine Fields from Vehicle - and Air-Borne Measured Images

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
Pattern Recognition. To Appear. Vol. 35 (12), p. 323-337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Robust Change Detection and Segmentation for Background Maintenance

L. Li, Irene Yu-Hua Gu, M.K.H. Leung et al
Proc. 4th IASTED International Conf. SIP, USA, p. 328-333
Paper i proceeding
2002

Knowledge-Based Fuzzy Reasoning for Maintenance of Moderate-to-Fast Background Changes in Video Surveillance

L. Li, Irene Yu-Hua Gu, M.K.H. Leung et al
In Proc. 4th IASTED International Conf. SIP, p. 436-440
Paper i proceeding
2002

Expert System for Classification and Analysis of Power System Events

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE trans. Power Delivery. Vol. 17 (2), p. 423-428
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Foreground Object Detection in Changing Background based on Color Co-Occurrence Statistics

L. Li, W. Huang, Irene Yu-Hua Gu et al
Proc. 6th IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV ´02) 2002
Paper i proceeding
2002

Automatic Analysis of Power Quality Mearurements

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
In Proc. MED POWER, 2002, Athens, Greece
Paper i proceeding
2002

Automatic Classification of Power System Events using Rms Voltage Measurements

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
In Proc. IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Chicago, USA
Paper i proceeding
2001

Color Image Segmentation using Adaptive mean Shift Filters

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui
Proceedings of IEEE intern. Conference Image Processing, ICIP 2001
Paper i proceeding
2001

Voltage Dip Detection and Power System Transients

Emmanouil Styvaktakis, Irene Yu-Hua Gu, Mathias Bollen
IEEE Power Engineering Society Summer Meeting
Paper i proceeding
2001

Expert system for Voltage Dip Classification and Analysis

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Power Engineering Society Summer Meeting 2001
Paper i proceeding
2001

Infrared Detection of Buried Land Mines Based on Texture Modeling

Magnus Lundberg, Lennart Svensson, Irene Yu-Hua Gu
Spie Proceedings: Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets VI. Vol. 4394, p. 199-206
Paper i proceeding
2001

Nonlinear smoothing filter using adaptive radial clustering

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui
Proceedings of IEEE intern. conference ASSP, ICASSP
Paper i proceeding
2001

Detection of Landmine Candidates from Airborne and Vehicle-borne IR Images

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
Spie Proceedings: Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets VI. Vol. 4394
Paper i proceeding
2000

A 3-D Matched Filter for Detection of Landmines using Spatio-Temporal Thermal Modeling

Magnus Lundberg, Irene Yu-Hua Gu
Spie Proceedings: Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets V
Paper i proceeding
2000

The Use of Time-Varying AR Models for the Characterization of Voltage Disturbances

Irene Yu-Hua Gu, Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen
Proc. IEEE Int. Conf. PES
Paper i proceeding
2000

Analyzing power disturbances using the residuals of AR models

Irene Yu-Hua Gu, Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen
IEEE Power engineering review. Vol. 20 (4), p. 60-62
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Nonlinear Image Enhancement by Randomized Local Clustering

Vasile Gui, Irene Yu-Hua Gu
Romanian Journal of Information Science and Technology. Vol. 3 (4), p. 305-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Transformer saturation after a voltage dip

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Power Engineering Review. Vol. 20 (4), p. 62-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Coarse-to-fine Planar Object Identification using Invariant Curve Features and B-spline Modeling

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
Pattern Recognition. Vol. 33 (9), p. 1411-1422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Classification of power system events: Voltage dips

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
9th International IEEE Conference on Harmonics and Quality of Power
Paper i proceeding
2000

Time-Frequency and Time-scale Domain Analysis of Voltage Disturbances

Irene Yu-Hua Gu, Mathias Bollen
IEEE Transaction on Power Delivery. Vol. 15 (4), p. 1279-1284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Classification of Power System Transients: Synchronized Switching

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
Proc. IEEE Int. Conf. Power Engineering, Singapore
Paper i proceeding
2000

Analysis of Voltage Dips for Event Identification

Mathias Bollen, Emmanouil Styvaktakis, Irene Yu-Hua Gu
IEE Seminar Digest, Power Quality: monitoring and solutions, London, UK
Paper i proceeding
1999

A Fault Location Technique for Two and Three-Terminal Lines using High Frequency Fault Clearing Transients

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
Proc. IEEE Power Tech'99, Budapest, Hungary
Paper i proceeding
1999

A Fault Location Technique using High Frequency Fault Clearing Transients

Emmanouil Styvaktakis, Mathias Bollen, Irene Yu-Hua Gu
IEEE Power Engineering Letters, p. 58-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Efficient Planar Object Tracking and Parameter Estimation using Compactly Represented Cubic B-Spline Curves

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics. Vol. 29 (4), p. 358-367
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Aspects of an Airborne System for Detection of Landmines using Multispectral Imaging

Stefan Sjökvist, Magnus Lundberg, Irene Yu-Hua Gu et al
Proc. SSAB'99, Göteborg, Sweden, p. 9-12
Paper i proceeding
1999

Corner-Based Curve Feature Extraction for Object Retrieval

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing, ICIP´99, Kobe, Japan. Vol. 1, p. 119-123
Paper i proceeding
1997

Joint Segmentation and B-Spline Object Contour Modelling for Object Tracking and Motion Compensation in Image Sequences

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui, T. Tjahjadi
Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing, ICIP'97, USA. Vol. III, p. 492-495
Paper i proceeding
1997

Object Tracking and Motion Estimation from Image Sequence Using B-Spline

Irene Yu-Hua Gu, T. Tjahjadi
Proc. IEEE UK Symposium on TFTS'97, UK, p. 41-44
Paper i proceeding
1997

Object Recognition and Motion Estimation via Joint Segmentation and B-spline Contour Modeling

Irene Yu-Hua Gu, Vasile Gui
Proc. SSAB'97, Sweden, p. 41-48
Paper i proceeding
1995

Image compression via multiresolution feature-based vector quantization of Hermite-Binomial transform coefficients using Kohonen neural network

I.R. de Argandona, Irene Yu-Hua Gu, R.A. Carrasco
Proc. IEE 5th International conf. Image Processing and Its Applications, UK, p. 549-553
Paper i proceeding
1995

A New Adaptive Median Filtering Algorithm for Image Enhancement

Irene Yu-Hua Gu, D. Palin, R.A. Carrasco
Proc. of the 6th Intern. Conf. on Signal Processing Application and Technology, ICSPAT'95, Boston, USA, p. 1073-1077
Paper i proceeding
1995

Image Motion Compensation and Coding Based on Transform Domain Multiresolution Features and Classified Vector Quantisation

Irene Yu-Hua Gu, W. Hermsen, R.A. Carrasco
Proceedings of the IEEE UK Symposium on Applications of Time-frequency and Time-Scale Methods, TFTS '95, Coventry, UK, p. 50-57
Paper i proceeding
1995

A New Multiband Volterra Filtering Algorithm and Its Applications to Communication Systems

Irene Yu-Hua Gu, R.A. Carrasco
Proc. of the 3rd International Conf. on Communication theory and application, Lake District, UK, p. 431-434
Paper i proceeding
1995

Video Image Compression and Motion Compensation Using Multiresolution Image Features and Classified VQ

Irene Yu-Hua Gu, W. Hermsen, R.A. Carrasco
Proc. of the 6th Intern. Conf. on Signal Processing Application and Technology, ICSPAT'95, Boston, USA, p. 930-934
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2020–2021

Privacy-Protected Machine Learning for Transport Systems

Shiliang Zhang Nätverk och system
Elad Schiller Nätverk och system
Irene Yu-Hua Gu Elektroteknik
Tomas Olovsson Nätverk och system
AoA Transport Funds

1 publikation finns
2019–2019

Machine-learning algorithms to categorize consumers

Peiyuan Chen Elnät och komponenter
Lang Tong Geologi och geoteknik
Irene Yu-Hua Gu Elektroteknik
Kristoffer Fürst Elnät och komponenter
Chalmers

2018–2023

Deep learning for AI-Assisted Brain Tumor Diagnosis

Irene Yu-Hua Gu Signalbehandling
Asgeir Store Jakola Unknown organization
Chalmers

2017–2020

Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem

Irene Yu-Hua Gu Signalbehandling
Energimyndigheten

1 publikation finns
Det kan finnas fler projekt där Irene Yu-Hua Gu medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.