The Use of Time-Varying AR Models for the Characterization of Voltage Disturbances
Paper i proceeding, 2000

Författare

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Proc. IEEE Int. Conf. PES

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07