Event-based transient categorization and analysis in electric power systems
Paper i proceeding, 2003

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Proc. of IEEE International Conf. Systems, Man and Cybernetics, '03

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06