Analyzing power disturbances using the residuals of AR models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

IEEE Power engineering review

Vol. 20 4 60-62

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06