Research on key Methods on Semi-Supervised Machine Learning of Big Data, with Applications to Assisted-Living in Elderly, Traffic Safety and Medical Diagnosis
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Irene Yu-Hua Gu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

Finansiering

STINT

Projekt-id: CH2015-6193
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-02