Transformer saturation after a voltage dip
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IEEE Power Engineering Review

Vol. 20 4 62-64

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06