Categorization and Analysis of Power System Transients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IEEE Transactions on Power Delivery

Vol. 20 3 2298-2306

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06