Classification of Power System Transients: Synchronized Switching
Paper i proceeding, 2000

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proc. IEEE Int. Conf. Power Engineering, Singapore

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07