Voltage Dip Detection and Power System Transients
Paper i proceeding, 2001

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Irene Yu-Hua Gu

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

IEEE Power Engineering Society Summer Meeting

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap