Further classification of voltage dips and interruptions
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

M. Häger

Irene Yu-Hua Gu

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

in Proc. of 40th CIGRE General Session, C4, Paris, France

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap