A Fault Location Technique using High Frequency Fault Clearing Transients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IEEE Power Engineering Letters

58-60

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06