Joint Space-Time-Range Mean Shift-based Image and Video Segmentation (Chapter 6)
Kapitel i bok, 2006

Författare

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Vasile Gui

Advances in Image and Video Segmentation (edited by Y-J.Zhang), Idea Group Inc. Publishing

113-139
1-59140-753-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

ISBN

1-59140-753-2

Mer information

Skapat

2017-10-06