Detecting and Location Land Mine Fields from Vehicle - and Air-Borne Measured Images
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Irene Yu-Hua Gu

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

T. Tjahjadi

Pattern Recognition. To Appear

Vol. 35 323-337

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap