Analysis of Voltage Dips for Event Identification
Paper i proceeding, 2000

Författare

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Emmanouil Styvaktakis

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Irene Yu-Hua Gu

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

IEE Seminar Digest, Power Quality: monitoring and solutions, London, UK

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap