Expert System for Classification and Analysis of Power System Events
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Emmanouil Styvaktakis

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mathias Bollen

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Irene Yu-Hua Gu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

IEEE trans. Power Delivery

Vol. 17 2 423-428

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06