Safe and ice-free bridges using renewable energy sources
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

 

Se engelska sidan för mer info.

Projeket är en del av samarbetet med Statens Vegvesen och projekt E39.

Film från testbanan i Östersund.

https://youtu.be/MDSRrEWApjk

Deltagare

Bijan Adl-Zarrabi (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Josef Johnsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Raheb Mirzanamadi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Statens vegvesen

Oslo, Norway

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Statens vegvesen

Projekt-id: 2011 067932
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-30