Recovering values from aqueous herring processing side streams - AquaStream
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Jordbruksverket

Projekt-id: 2016-844
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-07