Vad karaktäriserar en toxisk amyloid oligomer?
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-06