Vad karaktäriserar en toxisk amyloid oligomer?
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elin Esbjörner Winters (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Kemisk biologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03902
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-06