Biorefining of brown seaweed biomass - use of the laminarin and mannitol fraction
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 17-416
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-10