Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Syftet med detta projekt är att kommersialisera en patentsökt grafenbaserad antibakteriell yta. De specifika målen är:

  • Att utveckla en (eller flera) kostnadseffektiva metoder att i stor skala tillverka produkter med den grafenbaserade antibakteriella ytan.
  • Att identifiera de mest lämpliga applikationerna för det nya materialet och tillverkningsmetoden.
  • Att göra affärsplan för utvecklingen av ny(a) produkt(er) där det nya materialets antibakteriella egenskaper ger ett tydligt mervärde.


Vi ska ta fram en billig metod att tillverka den antibakteriella ytan, som dessutom utgår från en billig grafen/grafit-kvalitet. Ju billigare materialet blir att producera desto fler tillämpningsområden kommer bli aktuella. Om målet att utveckla en kostnadseffektiv tillverkningsmetod av antibakteriellt grafen uppnås, så kommer detta material att kunna ha flera tillämpningar inom medicinteknik och diagnostik, och vi förväntar oss då att identifiera och eventuellt påbörja utvecklingen av en produkt där antibakteriellt grafen kan ge ett tydligt mervärde.


Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Karolina Gaska

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Roland Kádár

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Santosh Pandit

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Samarbetspartners

2D fab AB

Sundsvall, Sweden

DENTSPLY Implants

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02