Polymerer med exponerade grafenkanter: nya antibakteriella material för medicintekniska applikationer
Research Project , 2017 – 2019

Syftet med detta projekt är att kommersialisera en patentsökt grafenbaserad antibakteriell yta. De specifika målen är:

  • Att utveckla en (eller flera) kostnadseffektiva metoder att i stor skala tillverka produkter med den grafenbaserade antibakteriella ytan.
  • Att identifiera de mest lämpliga applikationerna för det nya materialet och tillverkningsmetoden.
  • Att göra affärsplan för utvecklingen av ny(a) produkt(er) där det nya materialets antibakteriella egenskaper ger ett tydligt mervärde.


Vi ska ta fram en billig metod att tillverka den antibakteriella ytan, som dessutom utgår från en billig grafen/grafit-kvalitet. Ju billigare materialet blir att producera desto fler tillämpningsområden kommer bli aktuella. Om målet att utveckla en kostnadseffektiv tillverkningsmetod av antibakteriellt grafen uppnås, så kommer detta material att kunna ha flera tillämpningar inom medicinteknik och diagnostik, och vi förväntar oss då att identifiera och eventuellt påbörja utvecklingen av en produkt där antibakteriellt grafen kan ge ett tydligt mervärde.


Participants

Ivan Mijakovic (contact)

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Karolina Gaska

Chalmers, Industrial and Materials Science, Engineering Materials

Roland Kádár

Chalmers, Industrial and Materials Science, Engineering Materials

Santosh Pandit

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Collaborations

2D fab AB

Sundsvall, Sweden

DENTSPLY Implants

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-01674
Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-07-02