Metabolite biosensors for yeast cell factories
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Verena Siewers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-22