Avancerat forskningskoncept för Litiumsvavelteknologi
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att ta fram nya LiS koncept (elektrolyt, anod- och katodmaterial) tillsammans med Uppsala Universitet och AB Volvo.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Aleksandar Matic

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28