Metabolik och proteomik - en väg mot precisionsmedicin
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Projekt-id: 2017/49
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05