Metabolik och proteomik - en väg mot precisionsmedicin
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05