Circularis
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig om, och implementera mer cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhet- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Genom att använda stödet, är syftet också att utveckla tre innovativa erbjudanden.

Förväntade effekter och resultat
Projektet har tre typer av resultat.

1) Programvara, med livscykeln och hållbarhetsfokus, för att utforma produkt/tjänst inklusive beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare.

2) En guide medföljer programvaran för designers om korrelationen mellan livscykelkostnadsdriven design och deras effekter på miljömässig hållbarhet.

3) Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

Deltagare

Anne-Marie Tillman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mohamad Kaddoura

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Envac Scandinavia AB

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Maxiom AB

Göteborg, Sweden

Storbildsfabriken i Sverige AB

Linköping, Sweden

TreCe AB

Norrköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-03267
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-01