WEEE-Digit
Forskningsprojekt, 2017

Återvinning av elektronik är en utmaning för samhället när det kommer till hållbarhet. Förutom de tekniska utmaningarna behöver även återvinnarna arbetsmetoder som stöd. WEEE Digit adresserar tekniska lösningar i ett vidare perspektiv som inte bara säkrar processerna utan även tillämpar teknik som används på bred front inom tillverkningsindustrin. Projektet siktar mot att återvinna kretskort och neodymium magneter från hårddiskar på ett mer effektivt sätt genom att implementera digitala robusta system från produktion i återvinningsbranschen. En robotcell där flexibla intelligenta fixturer installeras både i en digital miljö samt visas i verkligheten är målet med förstudien. Dessutom levereras en metodbeskrivning baserat på digitalisering som visar hur detta kan anpassas till andra liknande WEEE återvinningsprocesser.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ilker Erdem

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Stena Technoworld AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-19